Hvem er jeg

_RGB7753 2_edited.jpg

"Som terapeut oplever jeg, at relationen er mindst lige så afgørende for et godt resultat, som den metode, terapeuten gør brug af. Derfor lægger jeg vægt på en tryg og tillidsfuld kontakt imellem os, der er præget af respekt og ligeværd.

Jeg tager altid udgangspunkt i din virkelighed, som du oplever den, og møder dig åbent og ærligt uden forudindtagne holdninger."

Medlem af Dansk Psykoterapeutforening

Jeg er studiemedlem af Dansk Psykoterapeutforening, og overholder derfor foreningens etiske regelsæt.

Uddannelse

Siden januar 2018 har jeg læst til psykoterapeut hos Essens, som er en uddannelse, der er godkendt af Dansk Psykoterapeutforening.

I maj 2021 startede jeg på psykoterapeut uddannelsens sidste del, som er en overbygning/specialisering med fokus på kognitiv terapi og coaching. 

Jeg er færdiguddannet i juni 2022.

Essens skriver bl.a. om deres uddannelse:

Gestaltterapi er en psykoterapi med en fænomenologisk arbejdsmetode og en eksistentialistisk baggrundsfilosofi. Gestaltpsykologi er det oprindelige psykologiske udgangspunkt. I de seneste år er gestaltterapi integrativt nuanceret og velbeskrevet ud fra nyere forskning og psykologiske teorier. Også mindfulness er en integreret del af gestaltterapi.

Fænomenologi betyder bestræbelsen på at sanse og registrere, hvad der er, uden at lade sig forstyrre af, hvad der ”burde” være.

Eksistentialisme betyder at forholde sig til, hvad der er, ligeledes uden at lade sig forstyrre af, hvad der burde være.

Den fænomenologisk-eksistentielle samtale baserer sig altså først og fremmest på iagttagelse og beskrivelse af, hvad der er, for derpå at forholde sig til det foreliggende, dvs. undersøge ønsker og frygt i den forbindelse, for endelig at understøtte den hjælpsøgende i at foretage sit eget eksistentielle valg.

Det eksistentialistiske værdigrundlag har en særlig betydning når vi afholder kurser samt i uddannelsen og i de studerendes faglige og personlige udviklingsproces.​